Drag
img not found

PORADNIKI

Drag

TEMATY

BROŃ DO CELÓW SPORTOWYCH

ukończony 21. rok życia

(na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich)

zaświadczenie o niekaralności

badania lekarskie

określone przepisami Ustawy o Broni i Amunicji

1. Wstąpienie do klubu strzeleckiego

klub musi posiadać licencję klubową zatwierdzoną przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego (nr licencji oraz jej ważność można sprawdzić na stronie pzss.org.pl w zakładce WZSSy).

2. Kurs na patent strzelecki

kurs jest organizowany przez klub strzelecki, składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Na kursie omawiane są następujące tematy: budowa broni, przepisy prawne związane z posiadaniem i użytkowaniem broni, przepisy sportowe związane z uprawianiem strzelectwa, zasady bezpieczeństwa.

3. Zapisy na egzamin na patent strzelecki

Aby wygenerować wniosek w pliku PDF z portalu PZSS niezbędne jest min. jednomiesięczne członkostwo w klubie sportowym zrzeszonym w PZSS (za datę przyjęcia do klubu przyjmuje się rejestrację członka w portalu PZSS)

Wniosek musi zostać poświadczony przez:

  • uprawnionego lekarza do stwierdzenia o braku przeciwwskazań do uprawiania strzelectwa sportowego (nie musi być to lekarz medycyny sportowej – zgodnie z obowiązującymi przepisami),
  • prezesa klubu, że kandydat odbył podstawowe szkolenie i należy do klubu od minimum jednego miesiąca.

Zapisy i opłaty realizujemy wyłącznie przez portal PZSS terminy egzaminów możemy znaleźć na stronie PZSS w zakładce patenty i licencje, egzaminy na patent strzelecki.

4. Egzamin na patent

Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Prezesa PZSS składająca się z co najmniej 3 członków i sekretarza. Prezes PZSS określa miejsce i termin przeprowadzenia egzaminu na wniosek Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Egzamin odbywa się jednego dnia.

Część teoretyczna – (10 pytań), w pierwszych czterech pytaniach nie można popełnić ani jednego błędu. W pozostałych 6 pytaniach dopuszczalny jest jeden błąd. Na udzielenie odpowiedzi jest 20 minut.

Każdy test zawiera pytania o tematyce:

1) obowiązującej ustawy o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej postawie;

2) zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową;

3) regulaminów strzeleckich;

4) budowy, zasad działania i danych technicznych broni do celów sportowych;

5) znajomości przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.

Część praktyczna – pięć strzałów oddanych z każdego rodzaju broni (pistolet, karabin, strzelba – w zależności na co chcemy uzyskać patent).

PISTOLET

pistolet sportowy czas 5 minut postawa stojąc (można strzelać oburącz) odległość 25 m 5 strzałów (min. 4 muszą się zmieścić w okręgu o średnicy 15 cm)

lub

pistolet pneumatyczny czas 5 minut, postawa stojąc (strzelamy z jednej ręki), odległość 10 m, 5 strzałów (4min. muszą się zmieścić w okręgu o średnicy 5 cm)

KARABIN

karabin sportowy czas 5 minut, postawa leżąc (można strzelać z podpórki), odległość 50 m, 5 strzałów (4 muszą się zmieścić w okręgu o średnicy 5 cm)

lub

karabin pneumatyczny czas 5 minut postawa stojąc odległość 10 m 5 strzałów (4 muszą się zmieścić w okręgu o średnicy 2 cm)

STRZELBA

trap (rzutki) czas 6 minut postawa stojąc odległość od wyrzutni odległość 15 m 5 strzałów (min. 3 trafione rzutki)

lub

Poper czas 3 minut, postawa stojąc, min. odległość 10 m, 5 strzałów (min. trafione 4)

5. Złożenie wniosku o wydanie licencji zawodniczej

Po otrzymaniu patentu trzeba złożyć wniosek o wydanie licencji zawodniczej. Wniosek składamy przez portal PZSS, podobnie jak wniosek o patent.

Licencja w formie plastikowej wysyłana jest do Klubu, gdzie ją odbieramy.

Licencja dostępna jest w Portalu PZSS w formie pdf z podpisem elektronicznym (w tej formie wysyłamy naszą licencję na policję przy składaniu wniosku o pozwolenie na broń).

6. Uczestniczenie w zawodach

Do wniosku o pozwolenie warto dołączyć rezultaty z zawodów aby uargumentować ważną przyczynę posiadania broni do celów sportowych.

7. Badania lekarskie

Badania są ważne 3 miesiące od daty ich wydania dlatego zalecamy robić je dopiero, gdy zrobimy starty i będziemy mieć komunikaty do wniosku.

8. Złożenie wniosku o wydanie decyzji administracyjnej

Wniosek o wydanie pozwolenia na broń sportową na Dolnym Śląsku składamy na adres:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU
plac Muzealny 16
Wydział Postępowań Administracyjnych

lub na adres mail: wpa@wr.policja.gov.pl

Do wniosku należy dołączyć:

  1. orzeczenia: lekarskie i psychologiczne, wydane przez uprawnionego lekarza i psychologa,
  2. dwa zdjęcia formatu 3cm x 4cm (4 jeśli składamy razem z wnioskiem o dopuszczenie do broni),
  3. dowód wniesienia opłaty skarbowej: 242 złotych za decyzję administracyjną wydającą pozwolenie na broń
  4. patent i licencję (muszą być wysłane także w formie elektronicznej)
  5. komunikaty z zawodów
  6. zaświadczenie potwierdzające członkostwo w klubie strzeleckim

Po potwierdzeniu przyjęcia wniosku możemy oczekiwać wizyty dzielnicowego.

Pozwolenie może zostać wysłane pocztą lub odebrane osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji.

BROŃ DO CELÓW KOLEKCJONERSKICH

ukończony 21. rok życia

zaświadczenie o niekaralności

badania lekarskie

określone przepisami Ustawy o Broni i Amunicji

POZWOLENIE DO CELÓW KOLEKCJONERSKICH – dla zwolnionych z egzaminu WPA

Posiadanie patentu strzeleckiego oraz licencji zawodniczej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego jest podstawą do zwolnienia z egzaminu przed organem Policji, zgodnie z art. 16 ust. 2 Ustawy o Broni i Amunicji.

1. Zapisanie się do Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni

Członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze jest ważną przyczyną posiadania broni do celów kolekcjonerskich.

2. Badania lekarskie

Psycholog, rozmowa z psychiatrą, okulista oraz decyzja końcowa lekarza orzecznika, który wydaje opinię dla WPA. B

Kiedy składamy razem wnioski: o pozwolenie na broń sportową i o pozwolenie na broń kolekcjonerską badania przechodzimy tylko raz, pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze.

Kiedy mamy już pozwolenie na broń sportową i chcemy zrobić pozwolenie na broń kolekcjonerską, a badania są już nieważne, musimy zrobić nowe, co wiąże się z kolejnymi kosztami.

POZWOLENIE DO CELÓW KOLEKCJONERSKICH –  z egzaminem WPA

Jeśli nie posiadamy patentu strzeleckiego lub innej podstawy do zwoleniania, pełne pozwolenie kolekcjonerskie wiąże się z egzaminem teoretycznym i praktycznym, który trzeba zdać na policji.

1. Zapisanie się do Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni

Członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze jest ważną przyczyną posiadania broni do celów kolekcjonerskich.

2. Egzamin

Egzamin zdaje się przed komisją WPA jest dość trudny i drogi, dlatego polecamy się do niego solidnie przygotować, zarówno praktycznie jak i teoretycznie.

Koszt egzaminu to ok. 1150 zł, poprawka kosztuje ok. 575 zł.

Część teoretyczna składa się z 10 pytań sprawdzających znajomość przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.

Część praktyczna obejmuje sprawdzenie umiejętności posługiwania się bronią (rozkładania, składania, ładowania, rozładowania, zabezpieczania, odbezpieczania, usuwania niesprawności) oraz sprawdza umiejętności strzeleckie.

3. Badania lekarskie

Psycholog, rozmowa z psychiatrą, okulista oraz decyzja końcowa lekarza orzecznika, który wydaje opinię dla WPA. 

Do egzaminu możesz przygotować się z nami! Zapraszamy na treningi przygotowujące, na których otrzymasz również materiały z teorią.