Wyniki zawodów w 2020 roku.

Lp.
Data zawodów
Konkurencje
Miejsce zawodów
Komunikat do pobrania
1. 7 czerwca 2020 Psp, Pcz, Kdw, Kcz Bronówek
2. 28 czerwca 2020 Psp, Pcz, Kdw, Kcz, Trap Bronówek
3. 6 września 2020 Psp, Pcz, Kdw, Kcz, Trap; Bronówek
4. 27 września 2020 Psp, Pcz, Kdw, Kcz, Trap; Bronówek