REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wybranie preferowanych godzin startu ułatwi organizację zawodów. Jeśli na jedną godzinę zgłosi się zbyt wielu chętnych, pierwszeństwo mieć będą wcześniejsze zgłoszenia. Pozostali zostaną poinformowani o przesunieciu godziny startu. Forma elektroniczna przyśpieszy tworzenie i publikację komunikatu z wynikami rywalizacji.

Dzień przed rozpoczęciem zawodów formularz zostanie zamknięty. Po przygotowaniu list startowych będziemy informować o wszelkich zmianach godzin startu zawodników.

 

Formularz zgłoszeniowy - BRONÓWEK, 27 września 2020 r.

Fill out my online form.