REGULAMIN I PROGRAM
KLUBOWYCH ZAWODÓW STRZELECKICH

o Puchar Prezesa Dolnośląskiego Klubu Strzeleckiego "CZAK" LOK DZW

I. CEL ZAWODÓW

 1. Popularyzacja strzelectwa sportowego,
 2. Integracja środowiska zawodników uprawiających strzelectwo sportowe,
 3. Wyłonienie najlepszych zawodników.

II. MIEJSCE ZAWODÓW

Zawody odbywać się będą na Strzelnicy myśliwsko-sportowej Koła Łowieckiego KNIEJA w Bronówku koło Dobromierza.

III. ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW

Zapisy przyjmuje się od godziny 9.30 do godziny 13:00. Rozpoczęcie zawodów o godz. 10:00.

IV. ORGANIZATOR ZAWODÓW

Dolnośląski Klub Strzelecki "CZAK" LOK-DZW pod patronatem Dolnośląskiego Związku Strzelectwa Sportowego we Wrocławiu

V. UCZESTNICTWO

W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy posiadający aktualny patent oraz licencje strzelecką PZSS.

VI. ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW

Zgłoszenia nie są wymagane, obowiązuje masowy udział w zawodach.

VII. KONKURENCJE STRZELECKIE ROZGRYWANE W TRAKCIE ZAWODÓW.

 1. Psp 10 - pistolet sportowy 10 strzałów część dokładna,
 2. Pcz 10 - pistolet centralnego zapłonu sport 10 strzałów część dokładna, (max. kal. 0.38”, pociski ołowiane)
 3. Pcz 10 - pistolet centralnego zapłonu dynamiczny 10 strzałów, (min. kal. 9 mm, TT 7,62mm, możliwość strzelania oburącz)
 4. Kdw 10 - karabin dowolny leżąc 10 strzałów,
 5. Kcz 10 - karabin centralnego zapłonu 10 strzałów
 6. Trap 10 - strzelba 10 rzutków

VIII. KLASYFIKACJA I REGULAMIN KONKURENCJI

 1. Zawody rozgrywane będą wg niniejszego regulaminu oraz regulaminu PZSS,
 2. W zawodach będzie prowadzona klasyfikacja OPEN
 3. Zawodnicy będą klasyfikowani w każdej konkurencji indywidualnie.
 4. Na zakończenie sezonu zostanie wyłoniony najlepszy zawodnik w każdej konkurencji w bieżącym sezonie. Ilość punktów to suma 4 najlepszych wyników ze startów w naszych zawodach klubowych. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe statuetki
 5. Klasyfikacja będzie prowadzona ogólna dla wszystkich uczestników i osobna tylko dla członków klubu CZAK.

IX. NAGRODY

 1. Za zajęcie pierwszego miejsca w każdej konkurencji: puchar, medal, dyplom.
 2. Za zajęcie miejsca drugiego i trzeciego: medal i dyplom.
 3. Za zajęcie pierwszego miejsca w sezonie: nagroda rzeczowa o wartości 200 zł i statuetka.

X. OPŁATY

 1. Startowe, 20 zł od konkurencji (Psp,Pcz,Kdw,Kcz) pokrywają zawodnicy.
 2. Startowe, 25 zł od konkurencji Trap pokrywają zawodnicy.
 3. Koszty opłat sędziów, osób funkcyjnych oraz zakup nagród pokrywa Organizator Zawodów.

XI. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Broń i amunicja własna, (możliwość strzelania z broni klubowej)
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie zawodów w zależności od ilości zgłoszeń,
 3. Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nie ujętych niniejszym regulaminem podejmuje organizator.

Niniejszy regulamin uzgodniono z DZSS we Wrocławiu

Pobierz regulamin w pliku PDF.

Terminy zawodów

Lp. Data zawodów Konkurencje Miejsce Uwagi
1. 29 marca 2020 Psp, Pcz, Kdw, Kcz, Trap Bronówek  
2. 19 kwietnia 2020 Psp, Pcz, Kdw, Kcz, Trap Bronówek  
3. 24 maja 2020 Psp, Pcz, Kdw, Kcz, Trap Bronówek  
4. 7 czerwca 2020 Psp, Pcz, Kdw, Kcz Bronówek Puchar Prezesa DZSS
5. 28 czerwca 2020 Psp, Pcz, Kdw, Kcz, Trap Bronówek  
6. 13 września 2020 Psp, Pcz, Kdw, Kcz, Trap; Bronówek  
7. 27 września 2020 Psp, Pcz, Kdw, Kcz, Trap; Bronówek