POZWOLENIE NA BROŃ - FORMALNOŚCI KROK PO KROKU

 1. Wstąpienie do klubu strzeleckiego CZAK
 2. Opłata wpisowa jednorazowa
 3. Składka roczna
 4. Kurs na patent
 5. Egzamin
 6. Uzyskanie patentu
 7. Złożenie wniosku o licencję
 8. Złożenie wniosku o wydanie decyzji administracyjnej - pozwolenie na Zakup broni

Czas załatwienia wymienionych formalności wynosi od 8 do 12 miesięcy, a łączny koszt wynosi od ok. 1 800 do 2 000 zł.

KTO MOŻE SIE STARAĆ O POZWOLENIE NA BROŃ?

O pozwolnie na broń sportową może się ubiegać każda osoba, która spełni poniższe wymogi formalne:

 • ukończyła 18. rok życia,
 • posiada zaświadczenie o niekaralności,
 • przeszła pozytywnie badania lekarskie określone przepisami Ustawy o Broni i Amunicji.

PRZYJĘCIE DO KLUBU STRZELECKIEGO CZAK WAŁBRZYCH

 1. Złożyć deklarację (e-formularz do wypełnienia na naszej stronie)
 2. Wpłacić łącznie 700,- zł:
  • 240 zł składka roczna na rzecz klubu
  • 70 zł opłata za pierwszą licencję
  • 390 zł opłata wpisowa wnoszona jednorazowo zawierająca koszty kursu na patent strzelecki

UZYSKANIE LICENCJI ZAWODNIKA

 • Staż członkowski w klubie strzeleckim minimum 3 miesiąc.
 • Ukończenie kursu na patent strzelecki obejmującego:
  • część teoretyczną
  • część praktyczną
 • Po ukończeniu kursu należy zapisać się na egzamin przez portal PZSS i wydrukować kartę egzaminacyjną. Karta egzaminacyjna musi być podpisana przez prezesa klubu i lekarza medycyny sportowej. Egzamin można zdawać w województwie, w którym ma siedzibę klub lub w województwie zameldowania kandydata do egzaminu.
 • Po zdaniu egzaminu z pozytywnym wynikiem zostaje wydany patent strzelecki.
 • Po otrzymaniu patentu strzeleckiego należy wygenerować ze strony internetowej PZSS wniosek o licencję zawodnika.
 • Po otrzymaniu licencji należy wykonać badania lekarskie u uprawnionych lekarzy (koszt od 450 – 600 zł).
 • Złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na zakup broni na Policji (Komenda Wojewódzka Wrocław Pl. Muzealny 16, Wydział Postępowań Administracyjnych). Oczekiwać wizyty dzielnicowego.
 • Pozwolenie może zostać wysłane pocztą lub odebrane osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji.

DLA CZŁONKÓW KLUBU CZAK OFERUJEMY:

 • profesjonalne przygotowanie do egzaminu na patent przez doświadczonych trenerów
 • materiały do nauki w zakresie części teoretycznej
 • pomoc w załatwieniu formalności i spełnieniu procedur związanych z otrzymaniem pozwolenia na broń
 • wsparcie w podnoszeniu umiejętności strzeleckich w konkurencjach statycznych i dynamicznych
 • wsparcie w nabywaniu umiejętności posługiwania się różnymi rodzajami broni