DATA I MIEJSCE

Kurs na licencję sędziego PZSS kl. III odbędzie się po zebraniu grupy min. 10 osób. Zajęcia odbędą się w siedzibie klubu w Świdnicy, przy ul. Wałbrzyskiej 16D/1. Wstępny termin to sobota, 11 lipca 2020 r. w godzinach od 9:00 do 17:00. Już teraz warto się zarejestrować, aby jak najszybciej zebrać grupę chętnych.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • ukończone 18 lat życia,
 • dobry stan zdrowia,
 • posiadanie patentu strzeleckiego oraz licencji zawodnika PZSS,
 • wypełnienie i dostarczenie w dniu kursu wniosku o przyznanie licencji,
 • dostarczenie w dniu kursu jednego zdjęcia legitymacyjnego podpisanego na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL,
 • wniesienie stosownych opłat na konto klubu,
 • złożenie pisemnego zobowiązania do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów PZSS oraz międzynarodowych organizacji sportu strzeleckiego, w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej,
 • Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w ramach obowiązującego prawa.

Wniosek w przyznanie licencji sędziego PZSS do pobrania w pliku PDF.

KOSZTY I OPŁATY

Opłata za kurs wynosi 250 zł. Do tego nalezy doliczyć 50 zł za wydanie licencji - jest do opłata wnoszona na rzecz PZSS. Opłaty należy dokonać przelewem na konto klubu w banku Santander, konto: 27 1910 1064 2000 1607 4121 0001. Możliwe jest także dokonanie wpłaty gotówką przed rozpoczęciem kursu.

Prosimy pamiętać, że wpłaty za uczestnictwo w kursie są przyjmowane w ramach „składki członkowskiej z przeznaczeniem na szkolenie sędziowskie-strzeleckie członka LOK”. Liga Obrony Kraju zgodnie z Rozdz. II statutu swoją działalnością organizacyjną obejmuje także osoby nie zrzeszone. W przypadku konieczności wystawienia faktury za udział w kursie, np. dla osoby nie zrzeszonej kwotę wpłaty należy powiększyć o konieczny podatek VAT w wysokości 23%.

ZAGADNIENIA

W czasie kursu sędziowskiego zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • strzelectwo sportowe – podstawowe informacje: nazewnictwo, systematyka strzelecka, elementy broni, rodzaje broni strzeleckiej, konkurencje, dyscypliny, nazewnictwo, rodzaje strzelnic, itd.
 • prezentacja rodzajów broni strzeleckiej, postawy strzeleckie,
 • funkcje sędziowskie na zawodach,
 • klasy sędziów i wymogi na te klasy, prawa i obowiązki sędziów,
 • przebieg zawodów; organizacja zawodów, komendy, zasady bezpieczeństwa, kary,
 • rodzaje dyscyplin i podział na konkurencje, regulaminy konkurencji,
 • praktyka na wyższą klasę sędziowską, dokumenty, (praktyczne porady), odznaki strzeleckie w Polsce i za granicą,
 • postawy strzeleckie, różnice w sędziowaniu w poszczególnych konkurencjach strzeleckich
 • przykładowy regulamin zawodów,
 • pułapki w sędziowaniu; zacięcia, oszustwa, błędy w sędziowaniu, pułapki prawne w praktyce sędziowskiej,
 • tendencje w sporcie strzeleckim, planowane zmiany w regulaminach strzeleckich na najbliższe lata.

WYKŁADOWCY

Kurs poprowadzi doświadczony sędzia klasy międzynarodowej, przewodniczący Dolnośląskiego Kolegium Sędziów PZSSS - Andrzej Próchnicki. Swoje doświadczenia przekaże także sędzia klasy państwowej - Bohdan Miciński, prezes klubu CZAK Wałbrzych.

EGZAMIN

Kurs kończy się krótkim 30-minutowym egzaminem testowym składającym się z 15 pytań. Jego zaliczenie jest warunkiem koniecznym do uzyskania licencji sędziego PZSS kl. III.

PRAKTYKA SĘDZIOWSKA

Warunkiem koniecznym otrzymania licencji sędziego PZSS kl. III jest odbycie praktyki w roli asystenta sędziego na min. trzech zawodach strzeleckich PZSS. Skierowania na praktyki, terminy, zasady i szczegółowe informacje na ten temat zostaną podane w czasie kursu.

REJESTRACJA

Aby sprawnie zorganizować kurs i zebrać grupę o przynajmniej minimalnej liczebności, prosimy wypełnić poniższy formularz elektroniczny. Z kandydatami na kurs skontaktujemy się, aby uzgodnić termin i przekazć ewentualne zmiany istotne z punktu widzenia organizacji kursu.

Fill out my online form.